Mångfalden i det svenska filmarvet 1890-1950

Kund
Kulturarvsagenterna

Specifikation
Mjuk pärm, inlagan tryckt i 4+4. ISBN 978-91-637-9178-9.
Finns på engelska då med ISBN 978-91-637-9179-6.