Bokutgivning

Bokutgivning – ge ut din bok

Vi vill att det ska vara enkelt med bokutgivning oavsett om du är privatperson eller företagare!

Ditt planerade bokprojekt kanske är ditt livs första som privatperson eller bara en produktion i mängden för storföretaget. Oavsett vem du är eller vad du vill med ditt projekt så hjälper vi dig med de delar som du har behov av i produktionsprocessen.

Bokutgivning - exempel

En bokutgivning är en process som innefattar många steg och saker att tänka på. Det finns flera val som behöver göras. Av erfarenhet vet vi att olika kunder har olika behov av hjälp i arbetet med att producera en bok.

Trycktjänster

Några av de trycktjänster, val och delar i processen med bokutgivning och med att få boken att nå en marknad listas nedan. Tänk både utifrån den framtida läsarens perspektiv samt ditt eget perspektiv som författare och utgivare. Vad vill du förmedla med bokens innehåll och utseende.

Fundera kring vad du behöver hjälp med och hör av dig så tar vi fram ett förslag på lösning utifrån din situation och den du är! Du kan alltid kontakta oss med frågor eller kommentarer. Vi finns på info@boktryckarna.se
Vi kan till exempel hjälpa till med:

Bokutgivning - exempel på vad vi tryckt
  • Layout (vilka filformat, grafisk design, kunskap om programvaror)
  • Fotografering (bildkvalitet, sättning av bilder, bildeditering)
  • Skrivarbete (helt egna texter eller hjälp med att få ner idéer på pappret)
  • Korrekturläsning (genomläsning, dubbelkontroll av texter, råd)
  • Översättning (hela eller delar av en text på annat språk)
  • Tryck (val av papper, limbunden eller trådbunden pärm, färger, prägling…)
  • Lagerhållning (var ska böckerna fysiskt placeras)
  • Distribution (tillgång till packning och transportrutiner till kunden)
  • Marknadsföring (vet de potentiella kunderna om att du finns, hur nå kunden, kontaktnät)
  • Försäljning (ISBN-märkning, vill du nå ut till bokhandlarna i Sverige, hur fakturerar du samt ser till att du får betalt)

Vi menar att bokutgivning handlar om många val och det finns mycket att tänka på. Processen är inte svår det gäller bara att välja vilken väg man vill gå.

Facebooktwitterlinkedin