Diversity in the Swedish Film Heritage 1890-1950

Kund
Kulturarvsagenterna

Specifikation
Mjuk pärm, inlagan tryckt i 4+4. ISBN 978-91-637-9179-6
Finns även på svenska då med ISBN 978-91-637-9178-9.